M.Benz CLK DTM Original Teile 01′

製作者 : 劉伯

製作心得

好多朋友一見盒車就好自然咁叫:嘩,咁多 Decal,點貼呀?;其實哩盒 KIT 的 Decal 並唔太難貼,某程度上,甚至令我覺得越貼越開心,因為田宮今次外判 Decal 印刷俾 CARTOGRAF,無論顏色同物料都係上等貨!

講番模型制作方面,哩架上 Decal 時大概有 3 點要等別注意:

  1. 要用陰力用棉花棒掃走水紙下的汽泡, 切不可心急
  2. 車頭‘鯊魚腮’的 Decal 建議切開,分段貼上
  3. ‘鬼面罩’ 附近 Decal 比較難貼, 可改用噴槍以啡+黑色,小心噴上

附帶一提,車身的灰白色可以白+少量黑溝出來噴,就可以慳番專用油了。 – 劉伯