Sin Wai Shing

鑒於有人未必睇到,今次一於獨立地再po多一次。

舊作Duel Shaldoll Assault Shroud

翻新完成原本想噴保護漆(多數都係消光/半消光),不過咁啱落雨,真係可惡😑

BTW,新冠肺炎疫情都阻止唔到我地繼續砌模型!

支持模型真人show!

facebook link