RMS4

真人騷第四擊

又打風……又落雨……仲要係回歸紀念日。喺全香港大部份人都攤喺屋企唔出街嘅時候,竟然仲有班人冒著橫風橫雨,拎住一盒二盒嘅模型成品操去新伊館,只係為咗同啲模型同好交流交流。本人謹代表本會向各參加者致衷心的感謝。仲有各位當日工作人員嘅辛勞,同埋後期制作嘅朋友,特別係 Schizoid Kid 同龜仙人,不眠不休咁為我地搞好個網頁….請大家為佢地鼓掌…..啪啪啪…..

今次真人騷再創新高….入場人數有 78 人,而作品數目有 215 件。至於水準點好點好,用文字點寫都係表達唔到架喇,因為我冇文才…..就不如而家立即去睇相啦….. – 主席 米青

主題: MA.K / S.F.3.D.

高達系列

科幻 / 首辦系列

戰機系列

AFV 系列

房車 / 賽車系列

大型車輛系列

電單車系列

其他

真人騷 – 一個模型交流活動,沒有評判,不設獎項。由一班於互聯網上認識的模型狂熱者,所組成的一個團體 – Cyber Modelers’ Club 所舉辦每半年一度之比例模型交流會,志在模型製作者互相交流心得。

第四屆於各方朋友的頂力支持之下得以完滿結束,希望來屆更加成功。最重要是有你的參與,十二月見 🙂 – 主席 米青